Nowoczesna metoda
System sterylizacji parowej Natural Limited

Surowce zielarskie ze względu na sposób  pozyskiwania  mogą  ulec skażeniom mikrobiologicznym, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Skażenia te mogą mieć charakter pierwotny (zanieczyszczenia glebą, kurzem, odchodami ptaków, nawozami) lub wtórny (niewłaściwy zbiór, suszenie, magazynowanie, pakowanie, transport roślin).

Nowoczesną metodą obniżania poziomu skażenia mikrobiologicznego jest sterylizacja ziół i przypraw oparta na wykorzystywaniu nasyconej pary wodnej. Nasycona para wodna powoduje gwałtowną hydrolizę, denaturację, koagulację enzymów i struktur komórkowych. Niszczenie mikroorganizmów jest rezultatem zarówno wysokiej temperatury jak i aktywności cząsteczek wody.

Sterylizacja parą wodną to przede wszystkim metoda ekologiczna, dająca gwarancję bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Firma Natural Limited Sp z o.o. posiada profesjonalną, w pełni zautomatyzowaną linię do sterylizacji.

Proces sterylizacji przeprowadzany jest tzw. metodą szarżową za pośrednictwem nasyconej pary wodnej, wprowadzanej pod ciśnieniem 10 bar, w temperaturze 110-140°C, w stosunkowo krótkim czasie (30- 240 sek.).

Niewątpliwym atutem technologii stosowanej przez Natural Limited Sp. z o.o. jest nieznaczna strata olejków eterycznych w surowcach. Podczas suszenia wyrobu, które odbywa się w podciśnieniu, opary wodne wraz z olejkami eterycznymi przechodzą przez kondensor, gdzie ulegają skropleniu, a następnie olejki zawracane są do wychłodzonego produktu.

Produkt w czasie całego procesu mieszany jest w zbiorniku sterylizatora. Dzięki temu uzyskujemy jednolite parametry w całej partii.

Firma Natural Limited Sp. z o.o. posiada linię technologiczną, pozwalającą na właściwe oczyszczenie ziół i przypraw.

Surowce podlegają kalibracji oraz eliminacji ciał obcych: oczyszczeniu z pyłów, piasku, kamieni, zanieczyszczeń metalicznych i wielu innych . Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo wyrobów zainstalowano sortownik optyczny Sortex.