Jakość

Natural Limited  Sp. z o.o.  kładzie duży nacisk na utrzymanie wysokich standardów jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług i obsługę Klientów.

Od 2003 roku firma działa według wytycznych systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP oraz systemu zarządzania jakością zgodnemu z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

W maju 2017 roku firma Natural Limited Sp. z o.o. przeszła pozytywną weryfikację zgodnie ze standardem IFS.

Przeprowadzane regularnie audyty zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz podnoszenie świadomości pracowników, zapewniają ciągłe doskonalenie przeprowadzanych przez firmę procesów produkcyjnych, usługowych i sprzedażowych.

Zakładowe laboratorium z pracownią fizykochemiczną i mikrobiologiczną wraz z Działem Kontroli Jakości czuwają nad bezpieczeństwem wyrobów i gwarancją dotrzymania oczekiwanych przez Klienta parametrów wyrobów.

EnglishGermanPolish